Dojčenie, pediater a vzťahy v rodine

Rubrika: Akce pro děti

Konferencia, ktorá sa koná pri príležitosti Európskeho týždňa dojčenia, je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o dojčenie v širších súvislostiach celkového zdravia a prospievania dieťaťa a budovania trvalých vzťahov v rodine založených na vzájomnom poznaní a dôvere…

Uvítame všetkých, ktorí chcú v budúcnosti pomáhať a podporovať rodiny v dojčení a láskyplnom prístupe k deťom (poradkyne pri dojčení, pediatri a zdravotnícka obec, duly, tehotné a dojčiace matky, rodičia a starí rodičia).

Termín konania: 29. – 30. septembra 2007
Miesto konania:
Detská fakultná nemocnica – veľká poslucháreň, Limbová 1, Bratislava

Prednášajúci: Robert Sears, M.D. – americký pediater, svetový expert v oblasti dojčenia a vzťahovej väzby

Americký pediater spolu so svojím otcom Williamom Searsom stavia dojčenie do kontextu celkového života rodiny a zdravia dieťaťa: zaoberá sa vzťahom dojčenia a pôrodu, dojčenia a spánku, dojčenia a rozmaznávania detí, dojčenia a miesta otca v období dojčenia, dojčenia a udržania rovnováhy v manželstve, dojčenia a vzťahu detí a rodičov v neskoršom veku, dojčenia a rozličných iných potrieb detí – ako napríklad: nosenie či reagovanie na plač detí, problémy so správaním detí, deti náročné na starostlivosť. Všetky tieto otázky rieši z hľadiska najnovších poznatkov medicíny a v rámci teórie o dôležitosti vzťahovej väzby medzi rodičmi a deťmi nazývanej Attachment Parenting. V súvislosti s týmito témami je mimoriadne vyhľadávaným hosťom rozličných televíznych programov ako aj odborných konferencií. Tiež je uznávaným odborníkom v rámci medzinárodnej organizácie laktačných poradcov La Leche League.
Dr. Robert Sears je spoluautorom kníh o rodičovstve, ako napríklad slávnej The Updated Baby Book (Kniha o starostlivosti o bábätká), The Premature Baby Book (Kniha o starostlivosti o predčasne narodené deti), The Baby Sleep Book 2005 (Kniha o spánku detí) a autorom knihy Father´s First Steps: 25 Things Every New Dad Should Know (Prvé kroky pre otca: 25 bodov, ktoré by mal poznať každý otec). Pravidelne prispieva do odborných časopisov Contemporary Pediatrics a Newsweek Japan. Pochádza z 8 detí, z rodiny, v ktorej bol uplatňovaný prístup attachmentu. On sám má tri deti vo veku od 4 do 13 rokov a jeho manželka Cheryl je laktačnou poradkyňou. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.askdrsears.com.
Na konferencii taktiež vystúpia pozvaní zástupcovia občianskych združení a lekári, ktorí sa zaoberajú otázkou vzťahovej väzby na Slovensku.

Táto konferencia sa uskutočňuje vďaka štedrej podpore a ochote SV pre UNICEF ako aj ďalších sponzorov:
Alfamedica, s.r.o. (prírodné produkty), AUDY, s.r.o., Ceptra, s.r.o. a Eurocord, OZ (pupočníkové transplantáty), Emama (materské oblečenie vhodné počas tehotenstva a dojčenia), firma Le-Le (tričká na dojčenie), firma Pampers, www.nosenie.sk (šatkovaky a pomôcky na nosenie a dojčenie), Weleda, s.r.o. (prírodné kozmetické prípravky) a – nový prebaľovací systém, ktorý spája výhody tradičných bavlnených plienok s výhodami jednorazových (www.prebalovanie.sk).
Mediálnym partnerom konferencie je časopis Dieťa nielen pre rodičov.

Program konferencie:
SOBOTA – 29. 9. 2007
9:00 – 9:30 Registrácia

9:30 – 9:45 Otvorenie konferencie
9:45 – 10:00 Podpora dojčenia na Slovensku. Ako ďalej? (MUDr. Viera Haľamová, SV pre UNICEF)

10:00 – 12:00 ČASTÉ OTÁZKY V AMBULANCII DETSKÉHO LEKÁRA (Dr. Robert Sears)
Ako si rodičia a deti budujú vzťah: Attachment Parenting – vedecký prístup · Pôrod a prvé momenty po ňom · Ako rodičia ovplyvňujú zdravie, motoriku a inteligenciu dieťaťa · Dojčenie a budovanie vzťahu v rodine · Dojčenie, alebo kedy sa už konečne vyspím? ·Je nočné budenie medicínsky problém? · Stále plače. Je choré? ·

12:00 – 13:30 Obed (zabezpečí si každý samostatne)

13:30 – 13:45 Prezentácia sponzora (Alfamedica)
13:45 – 14:00 Úloha otca pri dojčení (Simona a Jozef Predáčovci, Liga pár páru na Slovensku)
14:00 – 14:15 Ako napĺňať potreby detí pri narušenej vzťahovej väzbe? (Mgr. Zuzana Petríková, o. z. Návrat)
14:15 – 14:45 Humanizačné trendy v starostlivosti o rizikového novorodenca (MUDr. Marcel Litavec, vedúci lekár Novoroden. odd. NsP sv. Jakuba, n. o., v Bardejove)
14:45 – 15:00 Dojčenie a vzťahová väzba pri dvojčatách a pri náročných deťoch (Mgr. Monika Veselská, psychologička)
15:00 – 15:30 PRESTÁVKA

15:30 – 17:30 ČO ROBIŤ, ABY DIEŤA BOLO NEZÁVISLÉ? (Dr. Robert Sears) – 1. časť
Nosím ho na rukách, bude rozmaznané? · Ničí nosenie dieťaťa v nosičoch chrbticu? · Môže dieťa spať spolu s rodičmi? · Je spanie v rodičovskej posteli rizikom pre SIDS? · Dojčenie a vzťah medzi manželmi · Trvalý láskyplný vzťah medzi deťmi a rodičmi ·
17:30 – Priestor na neformálnu diskusiu medzi účastníkmi konferencie

NEDEĽA – 30. 9. 2007
9:00 – 9:45 Vzťahová väzba a formatívny vplyv vzťahových interakcií v detstve (MUDr. Jozef Hašto, PhD., primár Psychiatrickej kliniky FN v Trenčíne, autor knihy Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti)
9:45 – 10:10 Skúsenosti s nosením detí (MUDr. Jela Maliariková, psychiatrička)
10:10 – 10:40 Prezentácia sponzora (Eurocord, o.z.)
10:40 – 11:00 PRESTÁVKA

11:00 – 12:15 PANELOVÁ DISKUSIA A OTÁZKY O PRAKTICKOM UPLATŇOVANÍ PRÍSTUPU DR. SEARSA PRI VÝCHOVE DETÍ A V LEKÁRSKEJ PRAXI (Dr. Robert Sears, MUDr. Hašto, MUDr. Haľamová, MUDr. Maliariková)

12:15 – 12:30 Prezentácia sponzora (Weleda)
12:30 – UKONČENIE KONFERENCIE

Registrácia:
Vzhľadom na mimoriadny ohlas na minuloročnú konferenciu Aby dojčenie bolo úspešné s kanadským pediatrom Dr. Jackom Newmanom a vzhľadom na obmedzený počet miest, zašlite prihlášku na konferenciu čo najskôr (najneskôr však do 10. septembra 2007) na mailovú adresu: monika.veselska@gmail.com alebo formou SMS na mobil. číslo: 0910-147 223. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uviedli meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mail, či sa zúčastníte konferencie obidva dni alebo len v sobotu/v nedeľu, či prídete s bábätkom alebo bez neho. (Forma SMS: Jan, Novak, 0903 555 111, email, so, ne (len so/len ne), s dieťaťom/bez). Obratom Vám potvrdíme Vašu prihlášku a zašleme podrobnejšie informácie ohľadom programu, možností ubytovania, stravy a navigácie na miesto konania.
Aby prihláška bola záväzná, zašlite spolu s ňou na účet OZ MAMILA: 5999925/5200 (OTP banka) 500,- Sk ako konferenčný poplatok, ktorý bude použitý výlučne na náklady spojené s organizáciou konferencie (náklady na tlmočenie, náklady spojené s pobytom prednášajúceho a pod.). Cena pre manželský pár je 700,-Sk (v prípade, že sa na programe zúčastnia obaja manželia). Ako variabilný symbol uvádzajte svoj telefonický kontakt. Do správy pre prijímateľa treba uviesť „konferenčný poplatok za… (meno účastníka, prípadne počet osôb)“.

Možnosti ubytovania
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (oproti Detskej fakultnej nemocnici), tel.: 02 59370671, cena: 2-lôžk. izba 350,- Sk/1 lôžko (plus 30,-Sk/noc poplatok pre mesto BA)
ŠD Mladá Garda, Račianska 103, tel.: 02 44253234, ceny: 1-lôžk.162-360,-Sk, 2-lôžk. 234 – 520,- Sk
ŠD N. Belojanisa, Wilsonova 6, tel.: 02 52497735, ceny: 1-lôžk. 255,- Sk, 2-lôžk. 510,- Sk
Ubytovňa Doprastav, Košická 52, tel.: 02 50230218, 50230217, ceny: 1-lôzk. 184,- Sk, 2-lôžk. 309,- Sk, 3-lôžk. 393,- Sk
Domov Mládeže KRUPA, Pekná cesta 4, tel.: 02 44883706, ceny: 1-lôžk. 200-300,- Sk, 2-lôžk. 400-600,- Sk
Hotel Star, Beckovská 42, tel.: 02 43635984, ceny: 1-lôžk. 300-400,- Sk, 2-lôžk. 370-580,- Sk
ŠD Mladosť, Staré Grunty 53, tel.: 02 65421102, cena: 1-lôžk. 250-340,- Sk

Možnosti dopravy na miesto konania
Zo železničnej hlavnej stanice:
autobus č. 32; trolejbus č. 204 a č. 209 – zo zastávky „SAV“ pod Hlavnou stanicou.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č. 206.
Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.


Občianske združenie MAMILA
MAMILA bola založená v roku 2002 poradkyňami pri dojčení, ktoré pod záštitou OZ Zdravá Rodina a SV UNICEF už od roku 1996 pomáhali dojčiacim matkám formou telefonického i osobného poradenstva na úrovni matka – matke. Jej hlavnými cieľmi je podporovať a propagovať myšlienku dojčenia v našej spoločnosti, pomáhať matkám prekonávať problémy pri dojčení, vzdelávať poradkyne v dojčení špeciálnymi školeniami v spolupráci s domácimi a zahraničnými organizáciami, zameranými na problematiku dojčenia.

tisková zpráva
Občianske združenie MAMILA
v spolupráci so Slovenským výborom pre UNICEF

Napsal/a: redakce (Jarmila)

Toto taky stojí za přečtení!

Kam s dětmi za lyžováním? V italském středisku Passo Tonale děti milují!

Italové děti milují, to je obecně známo. A udělají pro ně první poslední. Lyžařské středisko Passo Tonale vás o

Čtu dál →
Jak dětem ulevit od ucpaného nosu

Jak dětem jednoduše ulevíte od ucpaného nosu

Milé maminky, jsou Vaše děti často nachlazené? Teče jim z nosu, v noci mají ucpaný nos a těžce se jim dýchá? Pomozte

Čtu dál →

Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist